William Sullivan - The Power of Integrated Learning

Åpen forelesning med William Sullivan. Sullivan tar utgangspunkt i sin nyeste bok "The Power of Integrated Learning"