Virksomhetsinternt mentoringprogram

Soveig Svantesen snakker med Jennybeth Ekeland og Marja Lundell om virksomhetsinternt mentoringprogram.