How to write an abstract

899 views 17. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

8/11 Epidemiologi: Generaliserbarhet

1.692 views 8. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan kan vi vite at noe er sant? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

9/11 Epidemiologi: Validitet

1.395 views 8. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hva er validitet, får vi svar på det vi egentlig ønsker å vite? Videoen inngår i en serie filmer om epidemiologi.

Tolking for barn

1.090 views 3. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Verktøy for å navigere i et skjønnsmessig juridisk landskap: erfaringer fra...

602 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Forberedelse på skjønnsutøvelse ved politiutdanningen

521 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Innføring i skjønn og faglige vurderinger

617 views 2. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Litteraturtreet

449 views 1. desember 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Henning Bang om organisasjonskultur og mangfold

1.076 views 2. november 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Henning Bang om organisasjonskultur

2.044 views 2. november 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Åpen samtale om sikkehet og personvern

529 views 27. oktober 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

MAPSD4100 PROFREL Arbeidskrav

37 views 22. oktober 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.