FilMet

VideoValg

230 views 21. august 2019

En heseblesende og ufullstendig gjennomgang av ulike "typer" video og diverse utstyr. Laget av Gabi Hurlen ved Bokskapet.oslomet.no.

Autism and Non-social Stimuli

237 views 19. august 2019

Professor Svein Eikeseth at OsloMet talks about a study published in the Nature Journal Scientific Report, about autism and non-social stimuli.

Etikk og digitalisering

96 views 16. august 2019

Laurence Habib snakker om etikk og digitalisering.

LSU: Fag og utfordringer

125 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hva som var utfordrende. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

LSU: En god leder

120 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hvordan det har hjulpet dem til å bli gode ledere. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

3 Offentlighet og møteplass

148 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

134 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

186 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

142 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

126 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

260 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

524 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2