FilMet

Søketeknikk: Boolske søk med AND, OR og NOT

221 views 17. juni 2019

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND, OR og NOT når du søker.

Kursoversikt for ansatte

320 views 17. juni 2019

Videoen beskriver hvordan du som ansatt logger deg på DIFIs felles kursportal for statlige virksomheter.

Ethical Dilemmas and Considerations in Public Health

201 views 13. juni 2019

Associate Professor Dag Karterud talks about Ethical Dilemmas and Considerations in Public Health.

Safety Promotion and Injury Prevention

246 views 12. juni 2019

Managing Director at Norwefian Safety Forum, Eva J. Vaagland, talks about unintentional injuries and violence on a global level (videoen er på engelsk fordi den inngår i kurs knyttet til International Public Health).

SAMSVAR - Muligheter og hindringer for barn i lavinntektsfamilier

284 views 7. juni 2019

Det er liten tvil om at norske barn i gjennomsnitt har det bedre enn barn i de fleste andre land i verden. Likevel er det slik at andelen barn som lever i lavinntektsfamilier øker. Særlig har det vært knyttet bekymringer til den økende andelen barn og unge som vokser opp i vedvarende lavinntekt med risiko for fattigdom. Utgangspunktet for dette...

SAMSVAR - Hvordan motvirke mobbing i skolen

194 views 4. juni 2019

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen? 1 - Ordstyrer: Ingvild Straume fra SK introduserer seminaret Gode...

Uredelighet i forskning

115 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

139 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

106 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

88 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

77 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.

Forskningsetikkens historie

88 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hvorfor det er viktig å vite om forskningsetikkens historie.