FilMet

LSU: Fag og utfordringer

102 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hva som var utfordrende. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

LSU: En god leder

90 views 16. august 2019

2 studenter ved Barnehagelærerutdanningen forteller om faget LSU og hvordan det har hjulpet dem til å bli gode ledere. Ansvarlig for filmen er Gabi Hurlen og Studieleder ved BLU, Unn Christin Håvie.

3 Offentlighet og møteplass

104 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

88 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

130 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

94 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

87 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

220 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

483 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

339 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

365 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Hva gjør vi med volden?

96 views 23. juli 2019

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? På denne konferansen presenteres forskning om vold i nære relasjoner og måten det håndteres på av offentlige instanser. Åpning 1 - Velkommen v/rektor Curt Rice, HIOA. 2 - Åpning ved statssekretær Vidar Brein-Karlsen i justis- og...