FilMet

3 Offentlighet og møteplass

84 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

5 Markedsføring og publikumsutvikling

71 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

1 Hva er et bibliotek i dag?

94 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

2 Samfunnsmandatet

71 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

4 Den ideelle biblioteksjef

73 views 14. august 2019

Ragnar Audunson og Øivind Frisvold samtaler om bibliotek.

Introduksjon til serien. Et bibliotekhistorisk bakteppe.

165 views 14. august 2019

Øivind Frisvold snakker om bibliotek og bibliotekets historie. Videoen fungerer som et bakteppe for flere videoer der Frisvold intervjuer Ragnar Audunson.

Hverdagslivforankret samtale 1 av 2

467 views 9. august 2019

Kari Sjøhelle Jevne introduserer hverdagslivforankret samtale del 1 av 2

Samtaler med skolebarn

325 views 6. august 2019

Lisbeth Kvarme forteller om hvordan man kan samtale med skolebarn, særlig de som er stille.

Hverdagslivsforankret samtale 2 av 2

357 views 5. august 2019

Her fortsetter introduksjonen til hverdagslivsforankret samtale.

Hva gjør vi med volden?

78 views 23. juli 2019

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan håndterer hjelpe- og kontrollapparatet vold i nære relasjoner? På denne konferansen presenteres forskning om vold i nære relasjoner og måten det håndteres på av offentlige instanser. Åpning 1 - Velkommen v/rektor Curt Rice, HIOA. 2 - Åpning ved statssekretær Vidar Brein-Karlsen i justis- og...

Hvordan installere EndNote?

842 views 23. juli 2019

Informasjonsvideo om hvordan man som OsloMet-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Capitalizing vs Expensing

77 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.