FilMet

HMS for nyansatte ved OsloMet

125 views 11. februar 2020

Informasjon om hva du som nyansatt skal kjenne til innen innen HMS.

1/3 CT-maskin: Bak plasten

67 views 10. februar 2020

Vi hører hvilke deler de ulike CT-maskinene i hovedsak består av, og hvordan disse funker.

2/3 CT-maskin: Filter & kollimering

74 views 10. februar 2020

Hva slags ulike filtre finnes i CT-maskiner, og bruker vi egentlig kollimering i dag?

3/3 CT-maskin: Fra pixler til voxler

72 views 10. februar 2020

Voxler er pixler i 3D - hva er bra voxel-tall og hvordan måles det?

Zoom-verktøyet i PowerPoint

218 views 7. februar 2020

Kort beskrivelse av hvor du finner og hva du kan bruke funksjonen "zoom" til i PowerPoint.

Rettighetsklarerte bilder i Google

66 views 4. februar 2020

I denne videoen ser du hvordan du kan søke etter rettighetsklarerte bilder i Google.

Ledelse av utviklings- og endringsarbeid

112 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Skolemiljø og ledelse

114 views 31. januar 2020

Kort info om rektorutdanningen ved OsloMet. Søknadsfrist 1. mars!

Lunsjpåfyll: Journal of Extreme Anthropology

75 views 31. januar 2020

Lansering av temanummeret av Journal of Extreme Anthropology: Treating addictions: On failures, harms, and hopes of success. Denne utgaven retter kritisk blikk på mange rådende forutsetninger rundt ‘avhengighet’, ‘behandling’ og ‘bedring’. Den spør blant annet om omsorg og behandling kan skade. Et av temaene det skal snakkes om under...

Journalistikken på 2020-tallet: Utfordringer og muligheter

72 views 30. januar 2020

Boklansering og seminar 23. januar 2020 Snakker journalister fortsatt med folk? Er faktasjekking en avsporing? Hva skjer med «objektiviteten» når nye politiske medier vokser fram og fagpressa overtar viktige deler av nyhetsproduksjonen? Tar frilansere og service-strateger jobbene i media? Dette er blant mange spørsmål som vil...

10/10 - MIT reap 2019: Reflections and regional must-win battles. What now? by Amir Sasson

97 views 24. januar 2020

Amir Sasson is Provost for Innovation and Outreach at BI Norwegian Business School. Key stakeholders are invited to share insights and discuss how to strengthen the region’s innovation and entrepreneurial capacity. MIT REAP Oslo Akershus, Innovation Norway, The Research Council of Norway and SIVA welcome you to Epicenter, December 3rd, 2019.

9/10 - MIT reap 2019: Ecosystems and culture for growth" by Kristin Willoch Haugen

98 views 24. januar 2020

Kristin Willoch Haugen is the Director of Innovation Norway Oslo and Viken. Key stakeholders were invited to share insights and discuss how to strengthen the region’s innovation and entrepreneurial capacity. MIT REAP Oslo Akershus, Innovation Norway, The Research Council of Norway and SIVA held a seminar at Epicenter, December 3rd, 2019.