FilMet

Steinene som kunne snakke

344 views 8. september 2017

En del av en bacheloroppgave på MOK fra 2008. Laget av Erik Fosheim Brandsborg og Kristiane Bræck Larsen. Den var inkludert i et ganske omfattende nettsted om digital historiefortelling og forskningsformidling, med både konkrete råd og en del mer teoretiske betraktninger.

Å vite eller ikke vite

467 views 9. november 2016

Digital historiefortelling laget av Lisebet Skeie Skarpaas.

Reisen

309 views 2. mai 2016

Første møte

321 views 2. mai 2016

Språkutfordringer

340 views 2. mai 2016

Condoms

313 views 2. mai 2016

Ta en potet

338 views 2. mai 2016

Sprinteren

294 views 2. mai 2016

Fenomenologi i praksis

466 views 2. mai 2016

Den digitale historien

445 views 2. mai 2016

They call it "Ubuntu"

283 views 2. mai 2016