OsloMet Film

Steinene som kunne snakke

253 views 8. september 2017

En del av en bacheloroppgave på MOK fra 2008. Laget av Erik Fosheim Brandsborg og Kristiane Bræck Larsen. Den var inkludert i et ganske omfattende nettsted om digital historiefortelling og forskningsformidling, med både konkrete råd og en del mer teoretiske betraktninger.

Å vite eller ikke vite

381 views 9. november 2016

Digital historiefortelling laget av Lisebet Skeie Skarpaas.

Reisen

243 views 2. mai 2016

Første møte

262 views 2. mai 2016

Språkutfordringer

258 views 2. mai 2016

Condoms

239 views 2. mai 2016

Ta en potet

271 views 2. mai 2016

Sprinteren

231 views 2. mai 2016

Fenomenologi i praksis

375 views 2. mai 2016

Den digitale historien

359 views 2. mai 2016

They call it "Ubuntu"

226 views 2. mai 2016