FilMet

Steinene som kunne snakke

319 views 8. september 2017

En del av en bacheloroppgave på MOK fra 2008. Laget av Erik Fosheim Brandsborg og Kristiane Bræck Larsen. Den var inkludert i et ganske omfattende nettsted om digital historiefortelling og forskningsformidling, med både konkrete råd og en del mer teoretiske betraktninger.

Å vite eller ikke vite

435 views 9. november 2016

Digital historiefortelling laget av Lisebet Skeie Skarpaas.

Reisen

291 views 2. mai 2016

Første møte

296 views 2. mai 2016

Språkutfordringer

313 views 2. mai 2016

Condoms

294 views 2. mai 2016

Ta en potet

319 views 2. mai 2016

Sprinteren

268 views 2. mai 2016

Fenomenologi i praksis

433 views 2. mai 2016

Den digitale historien

408 views 2. mai 2016

They call it "Ubuntu"

271 views 2. mai 2016