FilMet

Norskkurs for internasjonalt tilsatte ved OsloMet - Norwegian language courses for international...

225 views 14. januar 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr språkkurs for internasjonalt tilsatte ved OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/spraktilbud-ansatte Unit for Academic Langugage and Practice offers language courses for international staff at OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/en/language-training-employees

Lærer linoleumstrykk på faglærer i design, kunst og håndverk

41 views 16. april 2019

Connie lærer høytrykk på faglærer i design, kunst og håndverk.

EIBI - resultater

12 views 14. mai 2019

Psykologspesialist Sigmund Eldevik om EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention).

EIBI på norsk

18 views 14. mai 2019

Psykologspesialist Sigmund Eldevik forklarer hvordan man kan gjennomføre EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) i vanlige norske barnehager.

Effekter av EIBI

15 views 14. mai 2019

Psykologspesialist Sigmund Eldevik forklarer effektene av EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention).

Hva er EIBI?

24 views 14. mai 2019

Psykologspesialist Sigmund Eldevik forklarer hva EIBI (Early Intensive Behavioral Intervention) er.

Presentasjon av styrekandidatene 2019

93 views 13. mai 2019

Kandidater til universitetsstyret får mulighet til å presentere seg for velgerne. 1 - Curt Rice, Brita Bye og Anders Dahle introduserer og forklarer prosessen videre. 2 - UF - kandidatene presenterer seg. 3 - TA - kandidatene presenterer seg.

Lederskifter teaser

30 views 10. mai 2019

Lederskiftets verktøykasse: Introduksjon til digital arbeidsbok om lederskifter.

Lederskifte kompetanseplan

28 views 10. mai 2019

Opprykksseminar

22 views 10. mai 2019

Dette opprykksseminaret ble holdt 10. april 2019 og var åpent for alle interesserte ansatte ved universitetet.

Vi trenger mannlige helsesykepleiere

11 views 10. mai 2019

Anders J. Andersen er en av fem mannlige helsesykepleierstudenter ved OsloMet i 2019. Han mener det er viktig at guttene har noen å snakke med.