Videoproduksjon ved HiOA

Leder av Medieseksjonen, Morten Reksten, gir et kort eksempel til ledergruppa om studioproduksjon av video.