3/6 Broen til fremtiden 2018 - Klimapolitikk - by og land

NB!

DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

1 - Introduksjon ved Erik Martiniussen.

En uformell gjennomgang av valgresultatet viser en tydelig tendens til at klima var viktigere for folk i de store byene enn i distriktene. Hvordan kan vi byggen en bro mellom by og distrikt? De som uttaler seg om dette:
2 - Hanna Kvamsås (Rokkansenteret)
3 - Anja Bakken Riise (Framtiden i våre hender)
4 - Ann Merete Furuberg (Norsk bonde- og småbrukarlag)
5 - Per Espen Stoknes (Miljøpartiet de grønne)
6 - Diskusjon ledet av Eirik Martiniussen.