Ungdatakonferansen 2014 2/2

Nye rammer for unge liv. 

En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. 

1 - Helse, rus og kriminalitet itrnoduksjon.

2 - Psykisk helse, Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet 

3 - Selvskading, Carina Fjelldal-Soelberg, Universitetet i Nordland 

4 - Ungdomskriminalitet, Elisabeth Myhre Lie, Politihøgskolen 

5 - Rus, Willy Pedersen, Universitetet i Oslo 

6 - Spørsmål til innlederne Inklusjon og deltakelse

7 - Inklusjon og deltakelse introduksjon

8 - Idrettsungdom, Åse Strandbu, Norges Idrettshøgskole

9 - Politisk deltagelse, Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning 

10- Frafall i videregående, Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet 

11 - Unge Utenfor, Cecilie Høj Anvik, Nordlandsforskning 

12 - Spørsmål til innlederne Nye rammer for unge liv 

13 - Oppsummerende kommentarer, Mattias Øhra, Høgskolen i Buskerud og Vestfold