Internasjonaliseringskonferansen 2017 - før lunsj

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Internasjonaliseringskonferansen er den mest sentrale møteplassen for alle som jobber med internasjonalisering av høyere utdanning i Norge. Den er en årlig begivenhet som arrangeres i samarbeid mellom SIU, universiteter og høyskoler. I 2017 arrangeres Internasjonaliseringskonferansen for sjette gang. Grenseløs utdannelse - Internasjonalisering skal bidra til å heve kvaliteten i norsk utdanning og til å fremme interkulturell kompetanse. Men hva skal til for å fremme kvalitet, og hvordan utvikles egentlig interkulturell kompetanse? I tillegg til å belyse disse spørsmålene vil Internasjonaliseringskonferansen 2017 blant annet se på et Europa i endring, hvor utfordringer knyttet til vår felles europeiske identitet og dannelsesaspektet står sentralt. 15. mars ble noe av konferansen strømmet. Her er programmet før lunsj: - Velkommen ved Marianne Synnes, styrelder i SIU og Curt Rice, rektor ved HiOA - Internasjonalisering som virkemiddel for kvalitet i høyere utdanning - Bjørn Haugstad, statssekretær i Kunnskapsdepartementet - Hva gjør vi nå? - Harald Nybølet, direktør i SIU - We gotta get out of this place - Curt Rice, rektor ved HiOA, og Nina Waaler, prorektor for utdanning ved HiOA - Europe at a crossroads - polarised and divided or towards more solidarity, openness and cooperation? - Dr. Fabian Zuleeg, Chief Executive of the European Policy Centre