Internasjonaliseringskonferansen 2017 - etter lunsj

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Grenseløs utdannelse - Internasjonalisering skal bidra til å heve kvaliteten i norsk utdanning og til å fremme interkulturell kompetanse. Men hva skal til for å fremme kvalitet, og hvordan utvikles egentlig interkulturell kompetanse? Dr. Ursula Brinkmann, Intercultural Business Improvement: - Does spending time abroad make students more interculturally competent? Ragnhild Tungesvik, avdelingsdirektør i SIU, og Ole Petter Ottersen, rektor ved UiO: - Internasjonale studenter – en underutnyttet ressurs i norsk høyere utdanning?- - Debate: International campus – how can it become more inclusive and contribute to increased quality in Norwegian higher education? Henry Mutebe, ISU President at HiOA, Christine Adriane Svendsrud from NSO, Jannecke Wiers-Jenssen, Associated Professor at HiOA, Birger Svihus, Professor at NMBU and Ole Petter Ottersen, Rector at UiO. Moderator: Dag Stenvoll, Senior Adviser at SIU. - Avslutning: Vidar Pedersen, avdelingsdirektør i SIU