Velferdsteknologi

Lærer og sivilingeniør i elektro Veslemøy Tyssø i kort samtale med student og sykepleier Siv Linnerud om studiet "velferdsteknologi".

Lengde:

01:46 min


Fagområde:

Helsefag


Kategori:

Promotering


Forelesningsrekker:


Emneord:

Deltidsstudie, Videreutdanning, 2016, Siv linnerud, Veslemøy tyssø, VelferdsteknologiEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg