Veiledningssamtale med student etter omvisning første dag

Vernepleierutdanningen: Veiledningssamtale med student etter omvisning i miljøet på praksisstedet første dag.

Lengde:

06:57 min


Fagområde:

Helsefag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Studentveiledning, Samtale, Praksis, VeiledningEmbed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg