Veiledningssamtale der studenten opplever problemer

Vernepleierutdanningen: Hvordan man kan veilede en student som opplever problemer på praksisstedet.

Lengde:

03:57 min


Fagområde:

HF - Helsefag


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Tekstet, Vernepleie, Veiledning, Veiledningssamtale, Studentveiledning, PraksisEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst