Utfordringer ved starten av studiet

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Lengde:

01:52 min


Fagområde:

UB - Universitetsbiblioteket


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Startpakka, 2017, Informasjonskompetanse, Studieteknikk, Norsk som andrespråk, Tekstet, Lsb veiledningEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst