Universell utforming: Design og etikk

Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.