Universell utforming: 7 prinsipper

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.