Universal design: The-web-content-accessibility guidelines

Lengde:

03:10 min


Fagområde:

TKD - Teknologi, kunst og design


Kategori:

Undervisningsvideo


Forelesningsrekker:


Emneord:

Tekstet, Universell utforming, Engelsk, English, Anthony giannoumis, 2017, Robust, Understandable, Operable, PerceivableEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg