Unintended pregnancy, study by Lukasse et al.

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.