Ungdom "nå til dags" - 1/2

Video 1 av 2.
Forsker II ved NOVA, Mira Aaboen Sletten, forteller om dagens ungdom og fortellinger/perspektiver som finnes om ungdom blant forskere og i samfunnsdebatten.