Ungdatakonferansen 2016 3/3

Vennskap

Hva betyr vennskap i vår tid? For mange handler ungdomstiden om å finne sin plass i et sosialt landskap der de jevnaldrende har stor betydning. Å ha venner er viktig for unges selvfølelse og identitetsutvikling. Men vennskap – og fravær av vennskap – er også utfordrende. Ungdata viser at stadig flere jenter mangler nære venner. Er det vanskeligere å etablere tette vennskap enn tidligere? Er det grunn til bekymring?

1 - Vennskapets skyggesider

2 - Vennskap og mobbing, Dan Olweus, Universitetet i Bergen 

3 - Skjult mobbing, Ingunn Marie Eriksen, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus 

4 - Jenters opplevelser med uønsket beføling fra venner og bekjente 

Kari Stefansen, Nova, Høgskolen i Oslo og Akershus 

5 - Spørsmål fra salen til panelet