Ungdatakonferansen 2014 – etter lunsj

Nye rammer for unge liv

En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. 

Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. 


Helse, rus og kriminalitet

 • Psykisk helse, Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet
 • Selvskading, Carina Fjelldal-Soelberg, Universitetet i Nordland
 • Ungdomskriminalitet, Elisabeth Myhre Lie, Politihøgskolen
 • Rus, Willy Pedersen, Universitetet i Oslo
 • Spørsmål til innlederne


Inklusjon og deltakelse

 • Idrettsungdom, Åse Strandbu, Norges Idrettshøgskole
 • Politisk deltagelse, Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning
 • Frafall i videregående, Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet
 • Unge Utenfor, Cecilie Høj Anvik, Nordlandsforskning
 • Spørsmål til innlederne


Nye rammer for unge liv

 • Oppsummerende kommentarer, Mattias Øhra, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Lengde:

03:35:39 min


Fagområde:

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Nova, Ungdatakonferanse2014, Ungdatakonferanse, 2014Embed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg

Gå rett til seksjon: