Ungdatakonferansen 2014 1/2

Nye rammer for unge liv. 


En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. 

1 - Åpning av konferansen, Kåre Hagen, Leder for Nova

2 - Nye rammer for unge liv, Mira Aaboen Sletten, Nova

3 - Ungdoms hverdagsliv introduksjon

4 - Sosiale Medier, Øystein Gilje, Universitetet i Oslo

5 - Familielivet, Helene Aarseth, Nova

6 - Skole – ungdom som elev, Anders Bakken, Nova

7 - Ungdomskultur, Viggo Vestel, Nova 

8 - Spørsmål til de fire innlederne 

9 - Intervju i pausen Kjersti Thoresen fra HiOA-tv snakker med forskningsleder Anders Bakken fra NOVA og forsker Guro Ødegård ved Institutt for samfunnsforskning.