Ungdata 2015 etter lunsj

Ungdatakonferansen 2015 tar for seg sosiale forskjeller i ungdomstiden og hvordan oppvekst i familier med ulik økonomi og sosial status påvirker ungdommers hverdagsliv. Den ble ledet av Kari Anne Moe.

Fritid og deltakelse

  • Sosiale ulikheter i idretten, Ørnulf Seippel, Norges idrettshøgskole.
  • Kulturbærer eller politisk aktivist? Organisasjoner for minoritetsnorske unge, Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning.
  • Alt som er sosialt smelter til luft – nye skiller i en ny sosial verden, Petter Bae Brandtzæg, SINTEF.
  • Spørsmål til de tre innlederne.

Helse og levekår

  • Finnes sosial ulikhet i helse blant norske ungdommer?, Jon Ivar Elstad, HiOA.
  • Fattigdom blant ungdom i Norge, Tone Fløtten, FAFO.
  • Bolig, nabolag og ungdomstid – hva betyr boforholdene for de unges oppvekstvilkår?, Hans Christian Sandlie, HiOA.
  • Spørsmål til de tre innlederne.

---

  • Klasse som erfaring – en avsluttende kommentar, Viggo Vestel, HiOA

 

Lengde:

02:59:08 min


Fagområde:

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring


Kategori:

Konferanse


Forelesningsrekker:


Emneord:

Ungdatakonferanse, Ungdata, Nova, 2015Embed:


Lenke for bruk i EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg

Gå rett til seksjon: