UB - Universitetsbiblioteket

Boolske søk med AND og OR

46 views 4. juli 2019

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND og OR når du søker.

Hvordan installere EndNote?

58 views 23. juli 2019

Informasjonsvideo om hvordan man som OsloMet-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Primærkilde og sekundærkilde

76 views 17. juni 2019

Hva er forskjellen, og hvorfor skal du oppsøke primærkilden?

Boolske søk med AND, OR og NOT

93 views 17. juni 2019

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND, OR og NOT når du søker.

Refleksjonsnotat

80 views 28. mai 2019

Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det.

Hva er refleksjon?

64 views 28. mai 2019

Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat.

Hvordan knytte egne refleksjoner til faglitteratur

77 views 28. mai 2019

Et konkret eksempel på hvordan du kan starte å koble egne tanker til faglitteratur.

Engelskkurs for ansatte ved OsloMet - English language courses for staff at OsloMet

242 views 27. mars 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr Academic Writing Course (AWC6000), et kurs for PhD-stipendiater og forskere som ønsker å videreutvikle sin akademiske skrivekompetanse på engelsk. Flere tidligere kursdeltakere deler sine erfaringer fra kurset. The Unit for Academic Language and Practice offers the Academic Writing Course Academic...

Å skaffe seg kunnskap

951 views 25. april 2017

Førsteamanuensis Line Christoffersen snakker om forskjellige typer kunnskap.