UB - Universitetsbiblioteket

Boolske søk med AND og OR

145 views 4. juli 2019

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND og OR når du søker.

Norsk APAstil i EndNote

62 views 2. september 2019

Informasjonsvideo om hvordan man installerer norsk versjon av APA-stilen i EndNote.

Hvordan installere EndNote?

473 views 23. juli 2019

Informasjonsvideo om hvordan man som OsloMet-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Primærkilde og sekundærkilde

288 views 17. juni 2019

Hva er forskjellen, og hvorfor skal du oppsøke primærkilden?

Boolske søk med AND, OR og NOT

106 views 17. juni 2019

I denne videoen får du en gjennomgang av hvordan du bruker AND, OR og NOT når du søker.

Refleksjonsnotat

464 views 28. mai 2019

Kort om hva et refleksjonsnotat er og hvordan du jobber med det.

Hva er refleksjon?

268 views 28. mai 2019

Hva er refleksjon i en faglig sammenheng? Videoen inngår i Startpakkas del om Refleksjonsnotat.

Hvordan knytte egne refleksjoner til faglitteratur

259 views 28. mai 2019

Et konkret eksempel på hvordan du kan starte å koble egne tanker til faglitteratur.

Engelskkurs for ansatte ved OsloMet - English language courses for staff at OsloMet

290 views 27. mars 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr Academic Writing Course (AWC6000), et kurs for PhD-stipendiater og forskere som ønsker å videreutvikle sin akademiske skrivekompetanse på engelsk. Flere tidligere kursdeltakere deler sine erfaringer fra kurset. The Unit for Academic Language and Practice offers the Academic Writing Course Academic...

Norskkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet - Norwegian language courses for international...

279 views 14. januar 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr språkkurs for internasjonalt ansatte ved OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/spraktilbud-ansatte Unit for Academic Langugage and Practice offers language courses for international staff at OsloMet: https://ansatt.oslomet.no/en/language-training-employees

Å skaffe seg kunnskap

1.108 views 25. april 2017

Førsteamanuensis Line Christoffersen snakker om forskjellige typer kunnskap.

Litteraturtreet

397 views 1. desember 2015