UB - Universitetsbiblioteket

Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

1.847 views 9. mai 2017

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvorfor bruke og vise til kilder

676 views 9. mai 2017

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvordan lære seg pensum

644 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

631 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

719 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Forskjeller i skolesystemer

567 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

634 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Fra tema til gode søkeord

1.257 views 2. mai 2017

Hva er en kilde?

2.118 views 1. juli 2016

Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

645 views 1. juli 2016

Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.

Å referere til kilder

1.111 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.

Hva er plagiat?

2.373 views 1. juli 2016

Informasjon om plagiat, hva som defineres som plagiat, og konsekvenser hvis man blir tatt for plagiat.