UB - Universitetsbiblioteket

Learning and teaching technology

74 views 5. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Welcome to PisaX

283 views 20. mars 2018

Helge Høivik gives an introduction to PisaX

Insights i EdX

428 views 9. mars 2018

Dosent Helge Høivik forteller om statistikkverktøyet Insights i nettkursplattformen EdX.

LæreVerkSted

771 views 17. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Teknologi og læringsopplevelser

976 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?

Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

1.137 views 10. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?

Hva er digitalisering i høyere utdanning?

680 views 8. mars 2017

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.

Visitor from South Africa - Deborah Becker in conversation with Helge Høivik

414 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Time allocation

385 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Streaming approach to develop online training materials

363 views 13. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Some fundamental issues in e-learning

336 views 13. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Slideshow templates

315 views 26. mars 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.