UB - Universitetsbiblioteket

Welcome to PisaX

275 views 20. mars 2018

Helge Høivik gives an introduction to PisaX

Insights i EdX

405 views 9. mars 2018

Dosent Helge Høivik forteller om statistikkverktøyet Insights i nettkursplattformen EdX.

LæreVerkSted

728 views 17. mars 2017

Helge Høivik snakker om behovet for et sted hvor det kan utvikles digitale ressurser for undervisning.

Teknologi og læringsopplevelser

930 views 10. mars 2017

Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?

Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

1.095 views 10. mars 2017

Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?

Hva er digitalisering i høyere utdanning?

657 views 8. mars 2017

Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.

Time allocation

375 views 26. mars 2015