UB - Universitetsbiblioteket

Engelskkurs for ansatte ved OsloMet - English language courses for staff at OsloMet

290 views 27. mars 2019

Enhet for akademisk språkpraksis tilbyr Academic Writing Course (AWC6000), et kurs for PhD-stipendiater og forskere som ønsker å videreutvikle sin akademiske skrivekompetanse på engelsk. Flere tidligere kursdeltakere deler sine erfaringer fra kurset. The Unit for Academic Language and Practice offers the Academic Writing Course Academic...

Rapportskriving

1.069 views 5. juli 2018

Innføring i hvordan man skriver rapporter i bioteknologi og kjemi i henhold til IMRoD-strukturen.

Startpakka

898 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan redegjøre

2.270 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

2.087 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan knytte refleksjon til teori

1.821 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan snevre inn en problemstilling

1.732 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

3.456 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

1.115 views 27. mars 2018

Yrkesfaglærerutdanningen. Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Barnehagelærerutdanning)

1.300 views 27. mars 2018

Barnehagelærerutdanningen Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen.

Skrivementor

1.325 views 27. oktober 2017

To skrivementorer forteller om hva du kan få hjelp til i Studieverkstedet.