UB - Universitetsbiblioteket

Installere EndNote

4.130 views 13. desember 2016

Video om hvordan man som HiOA-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Lunsjpåfyll: Norsk ull

552 views 7. desember 2016

Ingun Grimstad Klepp er forsker ved SIFO, og ullentusiast. Hun holder foredrag om forskjellige typer, bruksområder og egenskaper ved ull, med et spesielt fokus på norsk ull og ullbransje.

Lunsjpåfyll: meråpent bibliotek

572 views 1. september 2016

Anne Berit Gregersen snakker om forventninger for et meråpent bibliotek på Høgskolen i Oslo og Akershus. Klaus Jøran Tollan snakker om erfaringer med meråpent bibliotek ved NTNU på Gjøvik.

Hva er en kilde?

2.127 views 1. juli 2016

Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.

Hvorfor skal vi henvise til kilder?

649 views 1. juli 2016

Informasjon om hvorfor det er viktig å henvise til kilder.

Å referere til kilder

1.120 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan man referer til kilder i høyere utdanning.

Hva er plagiat?

2.421 views 1. juli 2016

Informasjon om plagiat, hva som defineres som plagiat, og konsekvenser hvis man blir tatt for plagiat.

Å søke i CINAHL

1.350 views 1. juli 2016

Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Å søke i CINAHL

1.610 views 1. juli 2016

Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Hvordan vurdere kilder

1.839 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du vurderer kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Finn kilder til oppgaveskriving

1.559 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.