UB - Universitetsbiblioteket

Litteraturtreet

391 views 1. desember 2015

Lunsjpåfyll: Spill i bibliotek

430 views 26. april 2016

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

772 views 14. august 2015

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket - Svemed+

1.120 views 13. august 2015

Hvordan finne litteratur med svemed+

Helsebiblioteket - Medline

1.242 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Pubmed

1.418 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.619 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk