UB - Universitetsbiblioteket

Litteraturtreet

397 views 1. desember 2015

Lunsjpåfyll: Spill i bibliotek

439 views 26. april 2016

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

784 views 14. august 2015

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket - Svemed+

1.174 views 13. august 2015

Hvordan finne litteratur med svemed+

Helsebiblioteket - Medline

1.401 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Pubmed

1.490 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.800 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk