UB - Universitetsbiblioteket

Hvorfor bruker vi og viser til kilder?

1.864 views 9. mai 2017

En bibliotekar og en student forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvorfor bruke og vise til kilder

684 views 9. mai 2017

En bibliotekar forklarer hvorfor vi bruker og viser til kilder.

Hvordan lære seg pensum

656 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan de har jobbet med å lære seg pensum.

Utfordringer ved starten av studiet

640 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvilke utfordringer de møtte i starten av studiet, og hvordan de løste dem.

Tips til studieteknikk

725 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk gir sine beste tips til studieteknikk.

Kontakt med andre studenter

532 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om hvordan det var å ta kontakt med andre studenter i starten av studiet.

Forskjeller i skolesystemer

579 views 9. mai 2017

Studenter med norsk som andrespråk forteller om den viktigste forskjellen mellom det norske og hjemlandets skolesystem.

Forberedelse til eksamen

643 views 9. mai 2017

Tips til eksamensforberedelser spesielt for studenter med norsk som andrespråk.

Søketeknikk: feltsøk

924 views 2. mai 2017

Søketeknikk: trunkering

1.004 views 2. mai 2017