UB - Universitetsbiblioteket

Selfie og hjemmekontor

339 views 12. november 2018

Klassiske tabber når man skal lage videoforelesninger på kontoret eller hjemmekontoret. Filmet med Macbook Pro og iPhone 6. Kontaktperson for videoen: gabi@oslomet.no

Rapportskriving

1.062 views 5. juli 2018

Innføring i hvordan man skriver rapporter i bioteknologi og kjemi i henhold til IMRoD-strukturen.

Startpakka

895 views 23. mai 2018

Informasjonsfilm om Startpakka

Hvordan redegjøre

2.249 views 27. mars 2018

Eksempel på hva som kreves i en redegjøring vist gjennom en studenttekst fra barnehagelærerutdanninga

Struktur

2.072 views 27. mars 2018

Videoen viser den enkleste formen for struktur kalt "fisken" og har en skriveøvelse om hvordan å lage disposisjon

Hvordan knytte refleksjon til teori

1.811 views 27. mars 2018

Gjennom utdrag fra studenttekster vises det hvordan refleksjon kan knyttes til faglitteratur

Hvordan snevre inn en problemstilling

1.723 views 27. mars 2018

Videoen har skriveøvelser som hjelper i arbeidet med å lage problemstilling.

Hvordan drøfte

3.428 views 27. mars 2018

Et eksempel på hvordan man kan drøfte i en bacheloroppgave fra vernepleie

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Yrkesfaglærerutdanning)

1.104 views 27. mars 2018

Yrkesfaglærerutdanningen. Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen

Hvordan analysere oppgavetekst fra lærer (Barnehagelærerutdanning)

1.290 views 27. mars 2018

Barnehagelærerutdanningen Analysen brukes videre til å vise hvordan delene i besvarelsen bør henge sammen.

Welcome to PisaX

274 views 20. mars 2018

Helge Høivik gives an introduction to PisaX