UB - Universitetsbiblioteket

Hva var utfordrende med praksis?

703 views 25. april 2017

Olena Zhuk er sykepleierstudent ved HiOA, hun er fra Ukraina og har norsk som andrespråk.

Matteintroduksjon

618 views 8. mars 2017

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.

Husketeknikker

817 views 9. mai 2017

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å huske bedre.

Få oversikt

1.397 views 8. mars 2017

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å få oversikt over studiet man skal ta.

Hva er plagiat?

2.575 views 1. juli 2016

Informasjon om plagiat, hva som defineres som plagiat, og konsekvenser hvis man blir tatt for plagiat.

Hvordan vurdere kilder

1.988 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du vurderer kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Finn kilder til oppgaveskriving

1.665 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.