UB - Universitetsbiblioteket

Å søke i CINAHL

1.396 views 1. juli 2016

Video 2 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL.

Å søke i CINAHL

1.657 views 1. juli 2016

Video 1 av 2. Informasjon om hvordan man søker i CINAHL. Film 1 av 2.

Hvordan vurdere kilder

1.988 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du vurderer kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Finn kilder til oppgaveskriving

1.665 views 1. juli 2016

Informasjon om hvordan du skal finne gode kilder når du skal skrive oppgaver i høyere utdanning.

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

780 views 14. august 2015

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket - Svemed+

1.148 views 13. august 2015

Hvordan finne litteratur med svemed+

Helsebiblioteket - Medline

1.276 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Pubmed

1.455 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.658 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

1.331 views 13. august 2015

Hvordan finne engelske søkeord