UB - Universitetsbiblioteket

Teknologi og læringsopplevelser

803 views 10. mars 2017

Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?

Konsekvenser av endring i arbeidsoppgaver

1.049 views 10. mars 2017

Hva kan digitalisering og automatisering ha å si for kompetanseutvikling?

Hva er digitalisering i høyere utdanning?

642 views 8. mars 2017

Dosent Helge Høivik snakker om hva han mener at er i ferd med å skje.

Matteintroduksjon

577 views 8. mars 2017

Student Marius Andersen snakker om hvordan man kan rustes bedre for å lære matematikk.

Husketeknikker

753 views 9. mai 2017

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å huske bedre.

Få oversikt

1.212 views 8. mars 2017

Student Caroline Strømlid snakker om hvordan det går an å få oversikt over studiet man skal ta.

Lunsjpåfyll: Språkets rolle i studiet

490 views 2. mars 2017

Marit Greek og Kari Mari Jonsmoen har gjennomført flere studier av HiOA-studentens muntlige og skriftlige ferdigheter. I dette foredraget legger de fram myter om studentenes språkferdigheter, og hvordan utdanningen kan bidra til at språket utvikler seg gjennom studiet. En myte er at språk læres i arbeidssituasjonen, en annen myte er at studenten...

Digitalt bibliotek

777 views 27. februar 2017

Direktør for Læringssenter og bibliotek, Lars Egeland, snakker om digitalt bibliotek i forbindelse med omvendt fagdag.

Installere EndNote

4.096 views 13. desember 2016

Video om hvordan man som HiOA-student installerer referanseverktøyet EndNote.

Lunsjpåfyll: Norsk ull

542 views 7. desember 2016

Ingun Grimstad Klepp er forsker ved SIFO, og ullentusiast. Hun holder foredrag om forskjellige typer, bruksområder og egenskaper ved ull, med et spesielt fokus på norsk ull og ullbransje.

Lunsjpåfyll: meråpent bibliotek

569 views 1. september 2016

Anne Berit Gregersen snakker om forventninger for et meråpent bibliotek på Høgskolen i Oslo og Akershus. Klaus Jøran Tollan snakker om erfaringer med meråpent bibliotek ved NTNU på Gjøvik.

Hva er en kilde?

2.122 views 1. juli 2016

Informasjon om, og definisjon av kildebegrepet.