TKD - Teknologi, kunst og design

Polynom tilnærming av deriverbare funksjoner

430 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Mer om deriverbare funksjoner

366 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integreasjon ved substitusjon

353 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integrasjon

504 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 3.

Integrasjon

435 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 3.

Integrasjon

681 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 3.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

450 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 2

470 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1b

373 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1a

520 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Delvis integrasjon

406 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 1

597 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.