TKD - Teknologi, kunst og design

Knapper av melk

787 views 22. januar 2016

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Veien til høyere utdanning

577 views 4. juni 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom flere utdanninger på HiOA som ga en workshop på Elvebakken v.g.s

Mer om deriverbare funksjoner

366 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integreasjon ved substitusjon

353 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Integrasjon

504 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 3 av 3.

Integrasjon

435 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 2 av 3.

Integrasjon

681 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL. Video 1 av 3.

Cauchys middelverdi-formel og L`Hopitals regel 2

450 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 2

470 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1b

373 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Deriverbare funksjoner 1a

520 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Delvis integrasjon

406 views 9. april 2015

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.