TKD - Teknologi, kunst og design

Knapper av melk

687 views 22. januar 2016

Veien til høyere utdanning

539 views 4. juni 2015

Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom flere utdanninger på HiOA som ga en workshop på Elvebakken v.g.s

Mer om deriverbare funksjoner

322 views 9. april 2015

Integreasjon ved substitusjon

315 views 9. april 2015

Integrasjon

467 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Integrasjon

386 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

623 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Deriverbare funksjoner 2

440 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

336 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1a

483 views 9. april 2015

Delvis integrasjon

368 views 9. april 2015