TKD - Teknologi, kunst og design

Knapper av melk

697 views 22. januar 2016

Veien til høyere utdanning

545 views 4. juni 2015

Et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom flere utdanninger på HiOA som ga en workshop på Elvebakken v.g.s

Mer om deriverbare funksjoner

331 views 9. april 2015

Integreasjon ved substitusjon

319 views 9. april 2015

Integrasjon

471 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Integrasjon

393 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

635 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Deriverbare funksjoner 2

446 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1b

345 views 9. april 2015

Deriverbare funksjoner 1a

490 views 9. april 2015

Delvis integrasjon

379 views 9. april 2015