TKD - Teknologi, kunst og design

Integreasjon ved substitusjon

311 views 9. april 2015

Integrasjon

462 views 9. april 2015

Video 3 av 3.

Integrasjon

381 views 9. april 2015

Video 2 av 3.

Integrasjon

619 views 9. april 2015

Video 1 av 3.

Smarte tekstiler (kort versjon)

341 views 4. juni 2015

Tverrfaglig samarbeid. Tema: smarte tekstiler

Smarte tekstiler

501 views 4. juni 2015

Workshop. Tema: smarte tekstiler

Deriverbare funksjoner 2

437 views 9. april 2015