TKD - Teknologi, kunst og design

Integrasjon ved substitusjon 2

384 views 9. april 2015

Delbrøkoppspalting 3

340 views 9. april 2015

Video 2 av 2.

Delbrøkoppspalting 3

542 views 9. april 2015

Video 1 av 2.

Delbrøkoppspalting

403 views 9. april 2015

Video 1 av 2.

Delbrøkoppspalting

379 views 9. april 2015

Video 2 av 2.

Principle 1, with english audio description

128 views 23. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-1

Principle 1, norsk forklarende tale

127 views 23. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-1

Prinsipp 2 - med norsk tale

151 views 22. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-2

Principle 2, with english audio description

145 views 22. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-2

Prinsipp 3 med norsk forklarende tale

140 views 22. januar 2019

Video med norsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-3

Principle 3, with english audio description

150 views 22. januar 2019

Video med engelsk tale som forklarer hva som skjer i denne videoen: http://film.oslomet.no/universal-design-principle-3