Teknologi og læringsopplevelser

Hvordan kan man få til gode læringsopplevelser ved bruk av teknologi?