Teamarbeid og teamutvikling

Jan Merok Paulsen introduserer temaene teamarbeid og teamutvikling.

Lengde:

24:57 min


Fagområde:

LUI - Lærerutdanning og internasjonale studier


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

Utekstet, Teamutvikling, Utvikling, Teamarbeid, 2016, Jan merok paulsenEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lyd


Last ned vedlegg