Tagget med vsex7100 sexologi og funksjonshemming

Seksuell helse og forbedringsarbeid

138 views 12. april 2019

Dosent K. Areskoug- Josefsson gir en kort introduksjon til metoder for forbedringsarbeid i seksuell helse og seksualitetsundervisning.

Seksuell helse og kunnskapsspredning

60 views 12. april 2019

Dosent Kristina Areskoug- Josefsson redegjør for betydningen av kunnskapsspredning. Hun gir eksempler på studentarbeid som har vist en forskjell og fått stort gjennomslag i praksis og viser til noen fremgangsmåter.

Seksuell helse og seksualitetsundervisning

75 views 12. april 2019

Dosent Kristina Areskoug- Josefsson gir en kort introduksjon til begrepet seksuell helse.