Tagget med verdighet

Verdighet

2.029 views 1. oktober 2018

Forsker og post doc Anne Kari Tolo Heggestad tar for seg verdighetsbegrepet innenfor sykepleie og etikk.