Tagget med utekstet

Hvordan legger man opp et kurs?

40 views 26. juni 2019

Er du kursholder via OsloMet-akademiet? Her er introen til hvordan du kan legge opp et kurs.

Teknologi og møter

27 views 5. juli 2019

Førsteamanuensis Einar Bakke snakker om hvordan den samme teknologien både kan være gode verktøy og forstyrrende elementer i kommunikasjon mellom mennesker.

Capitalizing vs Expensing

31 views 3. juli 2019

Associate Professor Einar Bakke explains and compaires the two close concepts of capitalizing and expensing.

Hvordan melde på dine ansatte til kurs?

26 views 21. juni 2019

Kort beskrivelse av hvordan man kan melde på sine ansatte til kurs.

Ethical Dilemmas and Considerations in Public Health

39 views 13. juni 2019

Associate Professor Dag Karterud talks about Ethical Dilemmas and Considerations in Public Health.

Safety Promotion and Injury Prevention

54 views 12. juni 2019

Managing Director at Norwefian Safety Forum, Eva J. Vaagland, talks about unintentional injuries and violence on a global level (videoen er på engelsk fordi den inngår i kurs knyttet til International Public Health).

SAMSVAR - Hvordan motvirke mobbing i skolen

63 views 4. juni 2019

Alle elever har rett til et godt psykososialt miljø. Likevel utsettes mange elever for mobbing og krenkelser på skolen, eller opplever å være i et dårlig skolemiljø. I dette Samsvar-seminaret er skolemiljø tema og vi spør: - Hva skal til for å forhindre mobbing i skolen? 1 - Ordstyrer: Ingvild Straume fra SK introduserer seminaret Gode...

Uredelighet i forskning

37 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om uredelighet i forskning.

Forskningsformidling

36 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om viktigheten av forskningsformidling.

Lov om forskningsetikk

38 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om hva loven sier om forskningsetikk.

Internettforskning

43 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om internettforskning.

Forskersamfunnet

32 views 3. juni 2019

Louise Mifsud snakker med jurist Anette Birkeland om forskersamfunnet og forholdet mellom student og veileder.