Tagget med thurid vold

Universell utforming: 7 prinsipper

880 views 8. mars 2017

Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.

Universell utforming: Design og etikk

529 views 8. mars 2017

Filmen belyser universell utforming som fagbegrep.